Комплексний підхід

Компанія надає замовникам всього світу повний комплекс послуг від проектування до введення в промислову експлуатацію котельного, турбінного, компресорного, воднохімічного, електротехнічного обладнання, а також сервісні послуги під час пуску та експлуатації агрегатів і установок.

 

 1. Реалізація проектів «під ключ»

 • проектування об'єктів;
 • виготовлення обладнання;
 • поставка обладнання;
 • будівельно-монтажні роботи;
 • пуско-налагоджувальні роботи;
 • випробування обладнання;
 • введення в експлуатацію.
 1. Проектування, розрахунок і контроль

Проектування:
 • Проектування, розрахунок і контрольтеплових електростанцій (ТЕС, ТЕЦ, ПВС) малої і середньої потужності (у всіх частинах);
 • промислових і опалювальних котелень для всіх галузей промисловості (у всіх частинах);
 • розробка проектів реконструкції, модернізації і розширення діючих електростанцій промислових і опалювальних котелень (в усіх частинах);
 • розробка нових конструкцій котлів енергетичних і спеціальних котлів-утилізаторів, котлів охолоджувачів конверторних газів, котлів установок сухого гасіння коксу;
 • розробка проектів організації монтажних і ремонтних робіт;
 • модернізація компресорів і нагнітачів з метою збільшення (зниження) продуктивності і тиску нагнітання.
Розрахунок:
 • техніко-економічних показників роботи котлів, турбін, компресорів, нагнітачів та іншого обладнання;
 • питомих норм витрат енергоресурсів на вироблену продукцію;
 • залишкового ресурсу устаткування підвищеної небезпеки;
 • умов і термінів подальшої експлуатації обладнання, що має напрацювання, яке перевищує розрахункову.
Контроль:
 • вхідний контроль стану металопродукції, що надходить на монтажну або ремонтну площадку;
 • експлуатаційний контроль металу обладнання підвищеної небезпеки, що працює в межах розрахункового терміну;
 • воднохімічного, водопідготовчого і теплоенергетичного устаткування.
 1. Розробка

 • технічних умов на виготовлення, монтаж і ремонт котлів, трубопроводів пари і гарячої води і посудин, що працюють під тиском;
 • методик по визначенню норм споживання енергоресурсів;
 • принципових схем трубопроводів пари, хімочищенної і живильної води, доменного, коксового та природного газу;
 • енергетичних паспортів підприємств;
 • технічних паспортів газопроводів, парових та водогрійних котлів, трубопроводів пари і гарячої води, посудин, що працюють під тиском, відповідно до вимог нормативно-правових документів Держпраці, МНС України, в тому числі і при втраті всієї документації на обладнання;
 • технологічних інструкцій по воднохімічному режиму котлів, котлів-утилізаторів, систем випарного охолодження, пароперетворювачів і випарників;
 • балансів електроенергії, палива, пари, хімочіщенной і живильної води, конденсату, стисненого повітря, кисню та інших енергоресурсів підприємства з розробкою рекомендацій щодо скорочення споживання і втрат;
 • нормативних документів (СОУ, технічних умов, методичних вказівок, положень, правил, норм, технічних регламентів та ін.), які стосуються проектування, виготовлення, монтажу, ремонту, налагодження, експлуатації, експертних обстежень та технічних оглядів об'єктів підвищеної небезпеки;
 • інструкцій по експлуатації котлів, турбін, компресорів, нагнітачів та допоміжного обладнання;
 • критеріїв оцінки граничного стану металу обладнання, що працює під тиском.
 1. Монтажні та ремонтні роботи, консервація

Підприємство здійснює монтаж:
 • обладнання електростанцій малої і середньої потужності;
 • обладнання промислових котелень;
 • котлів спеціального призначення;
 • турбін, компресорів, нагнітачів та дизель - генераторів;
 • газоочисного, водоочисного і насосного обладнання.
і ремонт:
 • обладнання промислових котелень;
 • котлів, турбін і компресорів малої і середньої потужності;
 • газоочисного, водоочисного і насосного обладнання;
 • приладів неруйнівного контролю: ультрозвукових і магнітнопорошкових дефектоскопів, товщиномірів, твердомірів з видачею свідоцтва про державну метрологічну повірку.

Фахівці підприємства здійснюють експертну оцінку ремонту обладнання і робіт по реконструкції та модернізації діючого на підприємствах енергетичного обладнання і раціоналізації теплових схем енергооб'єктів, а також здійснюють консервацію енергообладнання (котли, турбіни, підігрівачі) терміном від 3-х місяців до 3-х років.

 1. Пуско-налагоджувальні роботи

 • котлоагрегатів (парових та водогрійних);
 • котлів-утилізаторів, енерготехнологічних котлів;
 • котельного обладнання на електростанціях і промислових підприємствах (теплове, воднохімічне, мартенівські печі);
 • турбінного устаткування;
 • блокової знесолювальної установки (БОУ);
 • обладнання хімводоочищення випарних і пароперетворювальних установок;
 • паро-, теплосилового обладнання, випалу;
 • технологічного обладнання установок пиловугільного палива (ПВП);
 • установок очистки виробничого конденсату і замазучених стоків;
 • електроприводів від 6 до 10 кВ, очищення водно-хімічне (передпускове, експлуатаційне) наступного обладнання: котли, турбіни, конденсатори, підігрівачі, бойлери, трубопроводи конденсатно-живильного тракту;
 • пуск, наладка та гарантійні випробування котельного, турбінного, компресорного, газоочисного і водоочисного обладнання;
 • шеф-ремонтні та шеф-монтажні роботи з усього комплексу устаткування теплових електростанцій малої і середньої потужності, промислових і опалювальних котелень;
 • технічна допомога по експлуатації всього комплексу обладнання теплових електростанцій, промислових і опалювальних котелень;
 • пуск градирень (вентиляторних, баштових);
 • відстійників, очисних споруд.
 1. Випробування

 • механічні випробування металу енергетичного устаткування:
  • на жароміцність;
  • на тріщиностійкість в умовах повзучості, малоциклової втоми, корозійної дії робочого середовища;
 • газодинамічні випробування компресорів і нагнітачів з паротурбінним і електричним приводом;
 • випробування водопідготовчого обладнання;
 • випробування пароперетворюючих і випарних установок;
 • теплові випробування парових турбін-приводів генераторів і турбін-приводів компресорів, розробка фактичних енергетичних характеристик і аналіз технічного стану турбін і конденсаторів;
 • теплові, еколого-теплотехнічні та теплохімічні випробування парових і водогрійних котлів при спалюванні різного виду палив (природного, коксового, доменного та інших штучних газів, мазуту та інших рідких палив);
 • газодинамічні випробування компресорів і нагнітачів, розробка фактичних енергетичних характеристик і аналіз технічного стану секцій компресора, проміжного охолоджувача і всмоктуючого тракту;
 • випробування технологічних печей.
 1. Дослідження

 • незалежна експертиза при розробці ПОР при реконструкції ХВО і хімічному очищенню енергообладнання;
 • експертне обстеження (технічне діагностування) парових та водогрійних котлів, трубопроводів пари і гарячої води, посудин, що працюють під тиском, обладнання блоків поділу повітря, резервуарів і технологічних трубопроводів хімічної, нафтохімічної та нафтогазопереробної промисловості;
 • первинні, позачергові та періодичні технічні огляди (технічні огляди) парових та водогрійних котлів, трубопроводів пари і гарячої води, посудин, що працюють під тиском, обладнання блоків поділу повітря, обладнання основних виробництв хімічної, нафтохімічної та нафтогазопереробної промисловості; металу обладнання після аварій і відмов у роботі з визначенням їх технічних причин виникнення;
 • металографічні дослідження металу на вирізках і методом реплік-відбитків для оцінки експлуатаційної надійності та його залишкового ресурсу;
 • обстеження металу, із застосуванням неруйнівних методів контролю, відводів, шламопроводів, повітропроводів та інших промпроводок;
 • дослідження і аналіз аварій і відмов у роботі енергоустаткування;
 • аналіз хімічного складу і фазовий аналіз металу обладнання;
 • дослідження корозійної активності охолоджуваних середовищ і установок корекційної обробки охолоджуваних середовищ.