Проектний офіс

У 2011 році на підприємстві створено Офіс Управління Проектами

Офіс Управління Проектами - це підрозділ, що здійснює різні функції, пов'язані з централізації, координації та стандартизації управління проектами.

Мета Офісу Управління Проектами - ефективний Проект

ЗАВДАННЯ
 • Впровадження, підтримка і поліпшення єдиного стандарту і методології управління, створення шаблонів типових рішень по проектам, звітності по проектам, контроль за їх виконанням.
 • Здійснення процедур ініціації, планування, виконання, моніторингу, контролю та завершення робіт по проектам.
 • Розподіл обмежених ресурсів між проектами, вирішення спірних питань.
 • Впровадження єдиної системи інформування зацікавлених сторін про хід роботи над проектами.
 • Створення бази завершених проектів.
 • Аудит ведення проектів.
ФУНКЦІЇ
 • Створення, супровід і координація проектів;
 • Моніторинг та підготовка звітності по проектам;
 • Затвердження, узгодження і поширення керівних документів з управління проектами;
 • Стандартизація підходів до виконання проектів;
 • Стандартизація звітності по проектам;
 • Ведення планів-графіків у програмі МС Проджект.
 • Ведення бази даних за показниками ефективності проектів для їх оцінки і планування;
 • Планування проектів;
 • Експертиза управління проблемними проектами;
 • Підготовка кваліфікованих керівників проектів;
 • Відстеження і узгодження міжфункціональних, міжпроектної зв'язків;
 • Оцінка реалізації стандарту ведення проектів.