Менеджмент якості

З 2008 року підприємство встановило і підтримує систему менеджменту якості відповідно до вимог стандарту ISO 9001: 2008 і на сьогоднішній день демонструє здатність системи до досягнення вимог до продукції і послуг, що належать до сфери сертифікації, політиці і цілям підприємства, що підтверджується результатами ресертифікаційного і наглядових аудитів фахівцями Бюро Верітас Сертифікейшн Україна. Сфера сертифікації підприємства - проектування, інжиніринг, виготовлення, монтаж, модернізація, пусконалагоджувальні роботи, випробування, введення в експлуатацію теплоенергетичного устаткування, об'єктів і систем промислових підприємств, оптова торгівля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напівфабрикатами з них.

Щорічно керівництво підприємства проводить аналіз системи менеджменту якості, в якому встановлює завдання щодо поліпшення якості продукції та послуг, що надаються, задоволення потреби в матеріальних і людських ресурсах, вдосконалення системи менеджменту. Ці завдання відображаються в Стратегії підприємства та цілей у сфері якості, виконання яких спрямоване на взаємовигідне співробітництво між усіма зацікавленими сторонами - замовником, своїми співробітниками, акціонерами, представниками наглядових і контролюючих організацій.

МИ ПРАГНЕМО::
  • до максимального задоволення вимог і очікувань наших замовників в рамках нормативно-законодавчої бази;
  • до забезпечення безпеки об'єктів на рівні сучасних вимог в рамках дотримання вимог законодавства України та нормативних документів;
  • до постійного вдосконалення технології проектного виробництва і управління проектами з метою зниження витрат, скорочення термінів проектування і зростання конкурентоспроможності;
  • до розширення спектра послуг, що надаються і поступового переходу на супровід і підтримку запроектованих об'єктів на всіх етапах їх життєвого циклу;
  • до збереження, ефективного використання та подальшого збагачення досвіду і знань, накопичених за вісім десятиліть;
  • до раціонального використання і розвитку персоналу, що становить основний потенціал підприємства;
  • до постійного зміцнення взаємовигідного співробітництва з нашими партнерами (субпідрядниками).