Обстеження та техогляд

Ми готові якісно і оперативно провести експертні обстеження (технічні діагностування, первинні, періодичні та позачергові технічні огляди (технічні огляди) наступного обладнання:
 • парових та водогрійних котлів, котлів-утилізаторів, енерготехнологічних котлів;
 • трубопроводів пари та гарячої води;
 • посудин, що працюють під тиском;
 • парових турбін;
 • резервуарів, обладнання і трубопроводів основних виробництв хімічної, нафтохімічної та нафтогазопереробної промисловості;
 • блоків поділу повітря, включаючи функціональну діагностику;
 • компресорів;
 • нагнітачів;
 • систем випарного охолодження та іншого обладнання, що працює під тиском.
Також фахівці підприємства виконують:
 • енергетичний аудит устаткування, яке споживає енергоресурси (паливо, електроенергію, стиснене повітря, кисень, гарячу воду, технічну і хімічно очищену воду та ін.) на промислових підприємствах;
 • обстеження промпроводок (газопроводів, водогонів, шламопроводів, трубопроводів пари і гарячої води) з метою скорочення обсягів ремонтних робіт і фінансових витрат промисловими підприємствами;
 • експертизу при розробці ПЕР при реконструкції хімводоочисток і хімочищенню труб поверхонь нагріву енергообладнання.
Для проведення експертних робіт УЕЧМ розпорядженні:
 • дозволом Держпраці України на право проведення:
а) експертного обстеження (технічного діагностування);
б) неруйнівного контролю наступними методами:
 • візуально-оптичним (VT);
 • ультразвуковим (UT);
 • вихрострумовий (ЕТ);
 • радіографічним (RT);
 • магнітопорошкова (MT);
 • капілярним (PT);
 • за допомогою реплік.
в) руйнівного контролю наступними методами:
 • механічні випробування;
 • металографічні дослідження;
 • вимір твердості;
 • стилоскопіювання;
 • хімічний аналіз;
г) первинних, періодичних і позачергових технічних оглядів наступного обладнання:
 • парових та водогрійних котлів;
 • посудин, що працюють під тиском;
 • трубопроводів пари та гарячої води;
 • обладнання основних виробництв хімічної, нафтохімічної та нафтогазопереробної промисловості;
 • експериментальною базою, що дозволяє проводити широкий комплекс досліджень металу, мікроструктури за допомогою оптичної мікроскопії, хімічного і фазового складу, тріщиностійкості сталей, малоцикловой втоми при підвищених температурах;
 • необхідної нормативної та організаційно-методичної документацією;
 • висококваліфікованими кадрами, з них 12 технічних експертів, 8 фахівців неруйнівних методів контролю III рівня, 43 фахівця неруйнівних методів контролю II рівня.