Металургічна теплотехніка

У цеху металургійної теплотехніки, який має всі необхідні ліцензії для надання послуг, виконуються експериментально-налагоджувальні роботи на паливовикористовуючому обладнанні заводів чорної і кольорової металургії.

Перелік експериментально-налагоджувальних робіт складається з контролю і аналізу теплової роботи печей та інших агрегатів, а також розробки рекомендацій щодо зниження питомої витрати палива і підвищення якості нагріву і термообробки металургійної продукції. При цьому функція контролю забезпечує отримання вихідних теплотехнічних характеристик і даних для розробки, коригування та впровадження раціональних режимів роботи теплових агрегатів.

Наступним етапом експериментально-налагоджувальних робіт є визначення раціональних значень і меж регулювання параметрів теплової роботи для налагодження систем автоматичного контролю, регулювання, захисту і сигналізації. Завершується комплекс робіт складанням і випуском режимних карт роботи теплових агрегатів з урахуванням вимог організації Державного та відомчого нагляду.

Крім цього, ми займаємося введенням в експлуатацію обладнання, що використовується також в інших галузях промисловості, де в якості палива застосовується природний, доменний газ або інші види палива.

Після встановлення оптимальних еколого-економічних режимів роботи на вашому паливовикористовуючому обладнанні, воно буде працювати в оптимальному режимі, що забезпечує мінімально-можливі питомі витрати палива при найменших викидах забруднюючих речовин в атмосферу. А згідно зі статистикою, впровадження раціональних теплових режимів нагріву і термообробки, а також освоєння запропонованих енергозберігаючих технологій забезпечує зниження питомої витрати палива на 15-20%.

Сучасна апаратура, прилади та обладнання, якими оснащений цех, дозволяють виконувати пусконалагоджувальні роботи і теплотехнічні випробування мартенівських, нагрівальних термічних печей, а також печей для отримання агломерату та обкотишів і обертових печей для виробництва цементу і вапна.

До цього переліку також входять воздухонагревателі доменних печей і установки для сушки і розігрівання сталерозливних і чавуновозних ковшів. Для того, щоб упорядкувати і узаконити існуючі пристрої, співробітники цеху також складають технічні паспорти вузлів нагрівальних приладів, цехових газопроводів і ГРП.